Ramblas 42 HUTB-000943 HUTB-000944 HUTB-000945 HUTB-000946 HUTB-003922

Rättsligt meddelande, Sekretess och användning av cookies

Rättsligt meddelande 

Varumärken, logotyper, grafisk design, informationsstruktur, databaser, index och källkod i HTML och JavaScript, tillhör ägaren av denna hemsida. Denna webbplats eller någon del därav får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller användas för kommersiella ändamål om ägaren av denna webbplats inte ger sitt uttryckliga medgivande. Ansvaret för användning av material som skyddas av immateriella rättigheter som är ensam ansvarig för användaren. 

Den intrång i varumärke som ägs av ägaren till webbplatsen kommer att involvera det civila åtal och i förekommande fall, straffrättsliga ramen för lagar och internationella fördrag. 

Att följa bestämmelserna i lagen 34 / 2002 av den 11 juli, tjänster i informationssamhället och elektronisk handel, nedan är allmänna uppgifter om denna webbsida: 

Chef:  ACCOMMODATION RESERVATIONS, S.L. figura inscrita en el registro mercantil de Barcelona, en el tomo 41824, folio 70, hoja núm. B-398254, inscripción 1 y con CIF número B-65289266. email de contacto paub @ barcelona-guide.info

Adress:  c /   Rambles 42, oficina 5, 08002 de Barcelona

Kontakt: 

Telefon: 972207190

Data från kontoren i företaget: 

Adress:  c /   Rambles 42, oficina 5

 

Objekt: 

Dessa allmänna villkor (nedan "Användarvillkor") reglerar användningen av alla tjänster på denna webbplats (hädanefter "portalen") till ACCOMMODATION RESERVATIONS, S.L. bosatt i Barcelona (nedan "Bolaget") görs tillgänglig på Internet-användare. Genom att använda portalen användaren helt och fullt godkännande därav, som kan ändras av bolaget när som helst. Användarna är också föremål för några särskilda villkor, meddelanden eller instruktioner som kommit till deras kännedom i samband med innehåll eller särskilda tjänster, som föreskriver att bestämmelserna i dessa villkor de inte står i strid med dem.

Uteslutande av ansvar för sin webbplats och dess tjänster. 

Företaget kunde inte garantitza tillgänglighet och kontinuerlig drift av portalen, sina tjänster och dess innehåll, om det är praktiskt möjligt kommer Bolaget att lämna förhandsbesked om ett avbrott i utförandet av dem. Företaget ansvarar inte för skador eller förluster av något slag som kan orsakas av bristande tillgänglighet eller kontinuitet i portalen eller någon av dess tjänster, eller för fel i tillgång till olika webbsidor eller från webbplatsen som tillhandahålla vissa tjänster. 

Disclaimer grafisk information på portalen. 

All grafik dokumentation som finns på denna webbsida, angående de olika erbjudanden gården är endast vägledande och kan eventuella förändringar som krävs av den tekniska utvecklingen av projekt och deras genomförande. Om denna information är något kontrakt. 

Konsumenträtt 

Den information som erbjuds av reklamprodukter marknadsföring är vägledande och allmän karaktär, är föremål för eventuella ändringar. All information om R. D. 515/89 del 21 d'abril, finns i tillgänglig för köpare med kontor i bolaget .. 

Användande av hemsidan och tjänster av användarna. 

Bara om du har fått föregående uttryckligt tillstånd uttryckligen beviljas i syfte från bolaget, skall du inte skaffa eller försöka skaffa något typ av innehåll, vare sig text, grafik, bilder, ljudfiler, bilder eller bilder, video, programvara och i allmänhet alla typer av material tillgängliga via portalen eller genom att fylla tjänsterna för dem, andra medel än de som har gjorts tillgängliga på detta eller de som regelbundet fylla detta ändamål Internet.

Uteslutande av ansvar för innehållet. 

Företaget ansvarar inte under några omständigheter, vare sig direkt eller indirekt till något innehåll, information, kommunikation, uppfattning eller förklaring av något slag från användaren eller någon person eller enhet att kommunicera, sprida, överföra eller visa via portalen tjänster. 

Uteslutande av ansvar för innehåll och tjänster som finns utanför portalen. 

Portalen erbjuder användare teknisk koppling produkter, antingen de länkar, kataloger eller sökverktyg, som ger tillgång till webbsidor eller webbplatser som drivs av andra. Företaget har ingen äganderätt till dem, och inte marknaden eller erbjuda innehåll och tjänster som innehåller därför tar inget ansvar, direkt eller dotterbolag på dessa webbsidor eller webbplatser. 

Immaterialrätt. 

Allt innehåll och namn, logotyper, varumärken och databaser åtkomliga på Portalen webbsidor omfattas av rätten till intellektuell egendom som tillhör bolaget eller innehavare tredje part. I alla fall tillgång till webbplatserna för portalen innebär inte något undantag, överföring eller försäljning av hela eller delar av dessa rättigheter, eller ge någon rätt att använda, modifiera, användning, kopiering, distribution eller offentliggörande av innehållet eller immateriella tillgångar utan föregående uttryckligt tillstånd beviljas särskilt för detta ändamål av företaget eller tredje parts rättigheter hållare, utom rätten att visa och göra kopior för personligt bruk och exklusiv användare som skall utöva alltid överensstämmer med principerna om god tro och tillämplig lag. 

Sekretess och dataskydd. 

Genom denna juridiska kungörelse i enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999, om skydd av personuppgifter, meddelar företaget använder sin dataskyddspolitiken så att de kan fritt och frivilligt om de vill lämna personuppgifter som kan krävas under teckningstiden eller registrering för någon av de tjänster som erbjuds. Förutom i områden där annat anges, svar på frågor om personuppgifter är frivilligt. De personuppgifter kommer att behandlas som hemliga och konfidentiella och syftar till att samla och tillhandahålla administrativa tjänster som erbjuds av företaget på portalen som helst. Du samtycker till att personuppgifter som lämnas av honom kan behandlas på automatiserad filer och företagens ansvar. 

Ägaren av denna webbplats accepterar du att hålla alla de uppgifter som vi ger våra användare i största förtroende och inte ge dem till tredje part, i enlighet med principerna om skydd av personuppgifter av LOPD (lag 15 / 1999 december 13) I vissa tjänster, som erbjuder möjlighet att fylla i ett formulär, be om några av de tidigare uppgifterna med det enda syftet att kunna erbjuda bättre vård. 

Det huvudsakliga syftet med detta ärende är att upprätthålla ett avtalsförhållande och kunna kontakta dig. I enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, vi informera ägaren till uppgifter som ska lagras i en fil som ägs av ACCOMMODATION RESERVATIONS, S.L. , får och vägra att bli införlivas med nämnda fil och du kan utöva din rätt till tillgång, rättelse och avbokning lagligt etablerad innan  ACCOMMODATION RESERVATIONS, S.L. , genom skriftligt meddelande i Rua Joaquim Menconi, 63, 10-1 Girona-17001 eller e-post paub@barcelona-guide.info 

Cookies Policy

Our site uses cookies to analyze user navigation . Cookies are files that are installed on the computer from which you access our website with the purposes that descriven on this page. The application we use to analyze obtenery navigation information is:

Google Analytics: Privicy Policy.

This application has been developed by Google providing us the service of analyzing the audience of our website. Google can use this information to improve their own services and to offer services to other businesses. You can know more about these other uses at the link provided.

This tool does not collect names or surnames from users, or mailing address from where they connect. The information obtained is regarding eg the number of visited pages, the language, the city to which is assigned the IP address from which users access to the website, the number of users who visit us, and the frequency and recurrence of visits, time of the visit, the browser used and the operator, or the type of terminal from which the visit is made. This information we used to improve our website, identify new needs and assess improvements to be made in order to do a better service for users who visit us. To permit, meet, block or delete the cookies installed in your computer you can do so by setting your browser options installed on your computer. For example, you can find more information on how to do it if you are using one of the following browsers:

FirefoxGoogle ChromeInternet Explorer 9Safari 7 and Opera. If you want more information on how we use cookies, please email to paub @ barcelona-guide.info or fill out the form to contact us if you have any questions or need additional information .Den information du ger oss erhåller samma krav på sekretess.

Tillämplig lag och jurisdiktion. 

Dessa allmänna villkor kullkastas av spansk lag. Eventuella konflikter som kan uppstå vid tillämpningen av tjänster eller tolkningen eller tillämpningen av de allmänna villkoren, företaget och användaren, uttryckligen avstår från sin egen jurisdiktion omfattas av domstolar i Barcelona. 


Säkerhet 

Law Society informationstjänster (LSSI) 

Lag av tjänster för informationssamhället ställer rättsliga och regelverk som säkerställer och användarna av tjänsterna förtroende och säkerhet som krävs för att använda elektroniska hjälpmedel. Frågor såsom nödvändig och korrekt identifiering av en tjänsteleverantör, skydd från att skicka oönskade meddelanden eller från alla rapporteringskrav för tjänsteleverantörer till e-upphandling process, ger användare av Internettjänster eller andra elektroniska medel skydd och säkerhet för de som de redan nu i den fysiska världen. 

Identifiering och åtkomstkontroll 

Personuppgifter om våra nya kunder är helt överlåtas. Att garantera säkerheten är nödvändig för att upprätthålla säkerheten i sådana uppgifter. Användaren ansvarar för alla åtgärder som görs med deras personliga kännetecken. 

Sekretess 

All information som utbyts mellan klientdatorn  ACCOMMODATION RESERVATIONS, S.L. genomgår en kryptering process som förhindrar obehöriga kan få tillgång till information eller avlyssna kommunikation mellan klient och byrå .

Nummer på posten i registret över turism Katalonien 

Enligt lag 2/2014, av den 27 januari, skattemässiga, administrativa, ekonomiska åtgärder och den offentliga sektorn, som publiceras i den officiella tidningen i Catalunya, nummer 6651 daterad 2014/01/30, har lagts till i avsnitt 5 artikel 73 Llei för turism i Katalonien, där följande krävs: "det registreringsnummer i registret över Turism Katalonien företag och turistanläggningar måste ingå i all publicitet meddelas." Texten stämning för ett effektivt genomförande av denna rättslig skyldighet måste lägga till ett specifikt område för NIRC (registreringsnummer i registret för turism i Katalonien). Den NIRC är: HUTB-000943, HUTB-000944, HUTB-000945, HUTB-000946, HUTB-003922, HUTB-003923, HUTB-003924, HUTB-003925, HUTB-001506, HUTB-009250, HB-004469, och HUTG-011817.
Kontakta oss